Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t snadných cest, kterými kompromitujete svoji bezpe?nost

10.07.2008
Chad Perrin uvádí t?cho p?t ?astých p?íklad?:
  • D?v?ra na nevhodném míst? (vkládání hesla k bankovnímu ú?tu na cizím po?íta?i atd., ale také nev??te zbyte?n? p?íliš sob? samému)
  • Bezpe?nost pomocí neznalosti (porozum?jte bezpe?nostním dopad?m vámi používané technologie)
  • Nezabezpe?ený e-mail
  • Nekvalitní šifrování
  • Bojujete války, které nelze vyhrát (chránit vše nelze)
Zdroj: http://blogs.techrepublic.com.com/security/?p=494
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K zranitelnostem implementací DNS
Další podrobnosti k ransomware Gpcode. Pozor na neznámé wordovské dokumenty! - starší ->>
Design: Webdesign