Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

D?íve d?v?ryhodným web?m již nelze d?v??ovat

25.02.2011
Známá komentátorka Joan Goodchild popisuje m?nící se charakter aktivit kriminální strany ve vztahu k internetovým stránkám a to zejména v posledním roce. Zprost?edkovává tak výsledky analýzy spole?nosti Blue Coat Systems.
K téže zpráv? p?ipravil sv?j komentá? také Fahmida Y. Rashid - Cyber-Criminals Co-Opting Trusted Sites into Attack Infrastructure: Report.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/668567/3-reasons-trustworthy-sites-can-no-longer-be-trusted
Autor: JP


<<- novější - N?které voln? dostupné bezpe?nostní nástroje (online skenery)
Správa šifrovacích klí?? je velkým problémem organizací - starší ->>
Design: Webdesign