Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Doporu?ení ENISA ve vztahu k bezpe?nosti internetu

27.06.2008
European Network and Information Security Agency (ENISA) - zpracoval tento 62 stránkový materiál a v sou?asné dob? se p?edpokládá jeho další rozpracování. Mj. se zde objevuje požadavek na p?ísn?jší pravidla pro poskytovatele internetového p?ípojení, komentuje Robert Lemos v EU advisors: Secure ISPs, form cyber-NATO.
Zdroj: http://weis2008.econinfosec.org/papers/MooreSecurity.pdf
Autor: JP


<<- novější - Malware, spam a botnety - rostou rychleji než kdykoliv p?edtím
K jedné technice pro hledání skrytých služeb - starší ->>
Design: Webdesign