Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový dokument ENISA: European Month of Network and Information Security for All

15.12.2011
Komentá? k tomuto materiálu (59 stran) je obsažen v ?lánku EU Agency ENISA Looks at a European Cyber Security Month. Jsou zde zkoumány užitky, které p?inesl tzv. Evropský m?síc bezpe?nosti (European Security Month), celkem 127 aktivit, které probíhaly v jednotlivých ?elnských zemích.
Zdroj: http://www.enisa.europa.eu/act/ar/deliverables/2011/europeansecuritymonth
Autor: JP


<<- novější - Zadní vrátka pr?myslových systém?
CA GlobalSign vydala zprávu k internímu bezpe?nostnímu šet?ení - nebyl vydán žádný zlod?jský certitfikát - starší ->>
Design: Webdesign