Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zadní vrátka pr?myslových systém?

15.12.2011
Krom? informace amerického o varování ICS-CERT p?ináší ?lánek n?které další odkazy. Upozor?uje na zprávu Reversing industrial firmware for fun and backdoors (Rubén Santamarta , Schneider Electric Quantum Ethernet Module).
Zdroj: http://www.h-online.com/security/news/item/Backdoors-in-industrial-control-systems-1395141.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Studie k bezpe?nosti prohlíže?? má jednu zásadní vadu - zaplatila si ji spole?nost Google
Nový dokument ENISA: European Month of Network and Information Security for All - starší ->>
Design: Webdesign