Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sedm nezbytných krok? p?i plánování obnovy po havárii

26.06.2008
Bruce Beaman a Becky Albin:
 • P?ipus?te možnost havárie (živelné pohromy)
 • Zpracujte seznam hrozeb vztahujících se k organizaci a prove?te jejich kategorizaci
 • Na?rtn?te si technologickou infrastrukturu organizace ve vztahu k BCDR (business-continuity/disaster-recovery)
 • Inventarizujte všechna IT aktiva organizace
 • Zjist?te o?ekávaní ve vztahu k provád?ným službám a definujte politiku pro výjime?né situace
 • Zpracujte plán BCDR
 • Otestujte tento plán
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/tech/2008/062508-tech-update.html?hpg1=bn
Autor: JP


<<- novější - Ruští hacke?i plánují útoky proti baltickým zemím a Ukrajin?
Šest doporu?ení pro ochranu p?ed ztrátou vašeho notebooku - starší ->>
Design: Webdesign