Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

ENISA: Tiskn?me bezpe?n?

05.06.2008
European Network and Information Security Agency (ENISA) zpracovala tanto materiál (22 stran) upozor?ující na ?asto opomíjený fakt, že praktické p?ístupy k tisku dokument? ?asto postrádají zvažování nejen ekologických (šet?me naše lesy), ekonomických ale i bezpe?nostních aspekt?. Nap?íklad i když organizace pracuje s citlivými daty, nemá v?bec ustavenu politiku pro práci s tiskárnami (kdo smí tisknout, co smí tisknout, na jaké tiskárn? atd.). Viz komentá? - EU security agency warns over insecure printing.
Zdroj: http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/ENISA_secure_printing.pdf
Autor: JP


<<- novější - Nástroje digitální forenzní analýzy
Pracovní skupina IETF S/MIME vydala t?i drafty - starší ->>
Design: Webdesign