Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

N?které online zálohovací služby nejsou bezpe?né

24.05.2008
Útokem man-in-the middle lze získat p?ístupové kódy, které chodí otev?en? - pokud lokaln? instalovaný zálohovací server neprovádí dostate?n? d?kladn? ov??ení certifikátu serveru. V ?lánku jsou jmenovány n?které služby, které nejsou v tomto smyslu dostate?n? zabezpe?ené.
Zdroj: http://www.heise-online.co.uk/security/Some-online-backup-services-insecure--/news/110771
Autor: JP


<<- novější - Uvnt? forenzní laborato?e FBI
Jednotky rychlého nasazení FBI a p?ístupy k po?íta?ové bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign