Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Web ?erveného k?íže na pomoc ob?tem zem?t?esení v ?ín? hacknut

19.05.2008
Kriminální živly získaly p?ístup k té ?ásti stránek, která obhospoda?uje ú?ty s pomocí ob?tem. V ?lánku je upozorn?ní na falešné ú?ty. Viz také komentá? - Chinese Red Cross Site Hacked To Steal Donations!.
Zdroj: http://www.thedarkvisitor.com/2008/05/china-red-cross-earthquake-donation-website-hacked/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ISO 27001 / 27002 Newsletter
Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 20/2008 - starší ->>
Design: Webdesign