Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSRF) FAQ

23.01.2007
V materiálu se dozvíte základní skute?nosti související s tímto pojmem - co je CSRF, jaký je rozdíl mezi CSRF a XSS (Cross-site Scripting)), atd.
Zdroj: http://www.cgisecurity.com/articles/csrf-faq.shtml
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - VoIP - trendy v bezpe?nosti pro rok 2007
10 krok? k bezpe?n?jšímu firewallu - starší ->>
Design: Webdesign