Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Klientská centra - bezpe?nost zam?stnanc? a zákazník?

13.05.2008
Klientská centra jsou úst?edním bodem podnikání. Malcolm Wheatley hovo?í o související reputaci organizace a o nezbytné ochran? zam?stnanc?, kte?í se mohou stát ob??mi i fyzických útok?.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/356064/Call_Center_Security_How_to_Protect_Employees_and_Customers
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ochrana obrazovky notebooku p?ed nežádoucími zvídavými pohledy
Pad?lky HW hrozbou pro Pentagon (a nejen pro n?j) - starší ->>
Design: Webdesign