Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Fyzická bezpe?nost vašeho datového centra

29.12.2008
Starší ?lánek (listopad roku 2005, jeho autorkou je Sarah D. Scalet) je stále p?kným p?ehledem (v 19 bodech), který je žádoucí zohlednit p?i vytvá?ení podmínek pro bezpe?nou práci datového centra z pohledu fyzické bezpe?nosti.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/220665/_Ways_to_Build_Physical_Security_into_a_Data_Center
Autor: JP


<<- novější - Osm sporných mýt? okolo bezpe?nosti osobního po?íta?e
Phishing v roce 2008 a doporu?ení Davida Gewirtze - starší ->>
Design: Webdesign