Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Projekt elektronického státu ohrozí soukromí ?ech?

25.02.2008
Z úvodu:
„Zákon o eGovernmentu m?že posílit státní kontrolu nad ob?any. Vláda jeho návrh projedná v pond?lí.
Elektronizace ve?ejné správy má p?edevším umožnit, aby ob?ané nemuseli obíhat ú?ady a mohli vy?izovat své záležitosti pomocí internetu a mobilu.
Pokud ovšem zákon projde v navržené podob?, pak umožní ješt? n?co jiného: Každý státní ú?edník bude mít on-line k dispozici všechna d?ležitá data o všech ob?anech.“
Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=522078
Autor: JP


<<- novější - Apple a cracknutá autorská práva na iTunes
Spyware Terminator - ke stažení zdarma - starší ->>
Design: Webdesign