Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový autentiza?ní systém má být odolný proti odpozorování

09.02.2008
Navrhovatelé tohotu postupu (s ozna?ením Undercover authentication system) p?išli s návrhem tzv. skrytých výzev (hidden challenge), které jsou skryty všem, krom? autentizované osoby. Ani keyloggery ?i spyware by nem?li mít šanci.

Viz komentá? v ?lánku New Authentication Scheme Combats Keyloggers, Shoulder-Hacking.
Zdroj: http://www.andrew.cmu.edu/user/nicolasc/publications/SCH-CHI08.pdf
Autor: JP


<<- novější - Keyloggers 2.díl
P?t rychlých a kvalitních zdroj? pro bezpe?nostního profesionála - starší ->>
Design: Webdesign