Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Evropská komise p?ichází s novým návrhem zákona proti kybernetické kriminalit?

12.10.2010
Evropská komise chce p?ipravit novou sm?rnici pro informa?ní systémy a sjednotit tak p?ístupy jednotlivých ?lenských stát? v boji proti po?íta?ové kriminalit?. Komise bude kontrolovat, jak jednotlivé zem? dodržují ustavení sm?rnice. Opat?ení budou sm?rována mj. proti botnet?m.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2010/10/11/eu_new_cybercrime_law/
Autor: JP


<<- novější - HTML5 a související bezpe?nostní rizika
Varovn? nar?stá po?et útok? proti VoIP systém?m - starší ->>
Design: Webdesign