Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Evropská komise chce zlepšit direktivu k nákup?m prost?ednictvím mobil?

16.06.2004
V sou?asné dob? m?že být direktiva použita na nákupy prost?ednictvím p?edplacených karet mobilních operátor?. Definice elektronických pen?z ?íká, že je to pen?žní hodnota uložená na ?ipové kart? nebo v po?íta?ové pam?ti, která je akceptovatelná (pro platbu) n?kým jiným než vydavatelem. Výklad je v r?zných zemích EU ovšem nejednozna?ný a není jasné, zda by taková karta mohla být využita na to, k ?emu je vlasn? vydána - k platb? hovoru vydávajícímu operátorovi.
Zdroj: http://europa.eu.int/comm/internal_market/bank/e-money/index_en.htm
Autor: VK


<<- novější - Jak dostat viry do mobil? prost?ednictvím Bluetooth
Bezpe?nost SSL si zasluhuje neustálou pozornost - starší ->>
Design: Webdesign