Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K útoku Drive-by Pharming

23.01.2008
Zulfikar Ramzan (Symantec) poukazuje na to, že zatímco p?ed rokem byl tento typ útoku v podstat? jen teoretický, objevuje se nyní i ve skute?nosti. Útok spo?ívá tom, že když ob?? (n?jakým zp?sobem k tomu dotla?ená) spustí úto?ník?v html kód ?i Java script, tak tento zm?ní nastavení routeru ob?ti (DNS server) a vše pak jde p?es DNS server úto?níka. Úto?ník tedy m?že takto kontrolovat internetové p?ipojení ob?ti. Autor pak rozebírá n?která doporu?ení ako obranu p?ed útoky tohoto typu.
Zdroj: http://www.symantec.com/enterprise/security_response/weblog/2008/01/driveby_pharming_in_the_wild.html
Autor: JP


<<- novější - Stáhn?te si p?íru?ku - Hiring Guide To The Information Security Profession
Jak se zachra?ují data z poškozených disk? - starší ->>
Design: Webdesign