Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ameri?ané plánují umožn?ní p?ístupu vlády ke každému e-mailu

15.01.2008
a každému webovému hledání. Debata b?ží o tom, že kybermetické útoky se stávají stále nebezpe?n?jšími a jejich možné dopady hroziv?jšími.

Viz také US spy chief puts security over privacy.
Zdroj: http://rawstory.com/news/2007/US_drafting_plan_to_allow_government_0114.html
Autor: JP


<<- novější - Random JS toolkit, nebezpe?né útoky
Recenze knihy Linux Administration Handbook (2nd Edition) - starší ->>
Design: Webdesign