Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Random JS toolkit, nebezpe?né útoky

15.01.2008
Informaci ohledn? tohoto obtížn? detekovatelného útoku vydal na po?átku tohoto týdne Finjan. Robert Lemos v ?lánku však uvádí komentá? pana Thompsona (Grisoft, AVG), který ho nepovažuje zase za hv?zdnou záležitost a staví ho do jedné ?ady s takovými kty jako MPack a IcePack.
Zdroj: http://www.securityfocus.com/news/11501
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Ameri?ané plánují umožn?ní p?ístupu vlády ke každému e-mailu - starší ->>
Design: Webdesign