Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ochrana aplikací na virtuálních serverech má mezery

11.01.2008
Podle Gartnerovy zprávy umíst?né sí?ové firewally nechrání p?ed pr?b?hem komunikace mezi virtuálními servery umíst?nými na témž HW. Tyto komunikují spolu totiž p?ímo a extern? umíst?né firewally a IPS jejich komunikaci nemají šanci zachytit.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2008/010808-firewall-options-lacking.html?zb&rc=sec
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - DATAKON 2008 1. oznameni o konani konference
Bezpe?nostní politiky p?i vývoji aplikací - starší ->>
Design: Webdesign