Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nostní politiky p?i vývoji aplikací

11.01.2008
John Steer z Microsoftu poukazuje na ?astý nedostatek - zanedbání bezpe?nostních aspekt? ve fázi vývoje je obvykle d?sledkem nezformulovaných bezpe?nostních zásad a jejich uplat?ování. Vývojá?i obvykle nemají k dispozici závazné bezpe?nostní politiky, které by ve vlastním vývoji mohli uplat?ovat.

Viz také ?lánek Michaela Cobba - Enterprise security in 2008: Building trust into the application development process , který se v dané souvislosti dotýká konkrétn?jších problém?.
Zdroj: http://www.microsoft.com/technet/community/columns/secmgmt/sm0108.mspx
Autor: JP


<<- novější - Ochrana aplikací na virtuálních serverech má mezery
PKI - jak je dnes využíváno - starší ->>
Design: Webdesign