Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-zin Crypto-World 12/2007 uvoln?n k volnému stažení!

27.12.2007
E-zin Crypto-World 12/2007 si mohou od dnešního dne stáhnout i neregistrovaní ?tená?i.


Obsah Crypto-Worldu 12/2007
----------------------------------
A. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh I. kola 2-10
B. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh II. kola 11-15
C. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh III. kola 16-25
D. Sout?ž v lušt?ní 2007 – ?ešení úloh IV. kola 26-29
E. Sout?ž v lušt?ní 2007 – z poznámek sout?žících 30-35
F. O ?em jsme psali v prosinci 1999-2006 36-37
G.Záv?re?né informace 38

P?íloha: program na šifrování a dešifrování homofonních substitucí a nomenklátor? - nomenklator.exe
Zdroj: http://crypto-world.info/casop9/crypto12_07.zip
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Hashovací funkce a bezpe?nost vašich dat - starší ->>
Design: Webdesign