Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-zin Crypto-World 9/2007 uvoln?n k volnému stažení!

14.10.2007
E-zin Crypto-World 09/2007 si mohou od dnešního dne stáhnout i neregistrovaní ?tená?i.


Obsah Crypto-Worldu 9/2007
----------------------------------
A. Podzimní sout?ž v lušt?ní 2007, úvodní informace 2
B. Št?pán Schmidt (prolog Sout?že 2007) 3-4
C. Z d?jin ?eskoslovenské kryptografie, ?ást II.,
?eskoslovenské šifrovací stroje z období 1930–1939 a 1945–1955 (K.Šklíba) 5-9
D. Matematizace komplexní bezpe?nosti v ?R, ?ást II. (J.Hrubý) 10-16
E. O ?em jsme psali v lét? 2000-2006 17-18
F. Záv?re?né informace 19
P?íloha: Mikulášská kryptobesídka - Call for Papers (MKB_CFP.PDF)
Zdroj: http://crypto-world.info/casop9/crypto09_07.pdf
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Sout?ž 2007 - t?etí kolo, pokra?ování p?íb?hu Št?pána Schmidta
Design: Webdesign