Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Symantec - tradi?ní cesty boje s malware p?estávají být úsp?šné

15.12.2007
Po?et nových aplikací, které obsahují malware, p?ekonal v listopadu po?et neškodných aplikací - podle Symantecem získaných statistik (60:40).
Zdroj: http://www.infoworld.com/article/07/12/14/Malware-flood-driving-new-AV_1.html?source=rss&url=http://www.infoworld.com/article/07/12/14/Malware-flood-driving-new-AV_1.html
Autor: JP


<<- novější - 10 let Nmap - u této p?íležitosti vydána nová stabilní verze 4.50
?ínští hacke?i jsou stále lepší - starší ->>
Design: Webdesign