Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malware úto?í na bezpe?nostní technologie e-bankingu

01.12.2007
Trojský k?? Pich - v ?lánku je vysv?tleno, jakým zp?sobem útok probíhá.
Zdroj: http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2007/11/new_malware_defeats_sitekey_te.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Gartner - vývojá?i musí zodpovídat za bezpe?nost
NIST - Special Update - Special Publication 800-53 Revision 2 - starší ->>
Design: Webdesign