Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

McAfee - IT hrozby v roce 2008 - deset p?edpov?dí

18.11.2007
McAfee Avert Labs :
 • Web 2.0 (je o?ekáván velký nár?st aktivit spojených se ší?ením malware touto cestou)
 • Za Stormem p?ijdou další botnety
 • IM = Instant Malware
 • Cílem bude online hraní
 • Vista s rostoucím používáním se stane také cílem hacker?
 • Množství adware bude dále klesat
 • Phishe?i budou úto?it i na mén? známých webech
 • Parazitické malware - jeho výskyt bude ?ast?jší
 • I obranné virtualiza?ní techniky se stanou cílem hacker?
 • Útoky prost?ednictvím VoIP vzrostou o 50 procent
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=5620
Autor: JP


<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 46/2007
Fyzická bezpe?nost a po?íta?ová bezpe?nost jsou dnes neodd?liteln? propojeny - starší ->>
Design: Webdesign