Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Fyzická bezpe?nost a po?íta?ová bezpe?nost jsou dnes neodd?liteln? propojeny

18.11.2007
Sonny Discini se zamýšlí nad sou?asnými p?ístupy k bezpe?nosti v organizacích.
Zdroj: http://www.enterprisenetworkingplanet.com/netsecur/article.php/3711526
Autor: JP


<<- novější - McAfee - IT hrozby v roce 2008 - deset p?edpov?dí
I matematika m?že být bezpe?nostní hrozbou - starší ->>
Design: Webdesign