Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konference EOIF GigaCon 2007 – Elektronický ob?h informací ve firm?

14.11.2007
Konference EOIF, kterou po?ádá S.W.Media se uskute?ní dne 12. prosince 2007 v hotelu Diplomat v Praze. Bude v?nována správ? ob?hu dokument? a informací.

EOIF GigaCon 2007 si klade za cíl být nejv?tší prezentací dostupných prost?edí a nástroj? v ?eské republice, které jsou nezbytné k efektivní správ? dokument? ve firm?. Konference se bude zabývat nejnov?jšími technologiemi pro elektronické zpracování, ukladání a sdílení informací ve firm?.

Pro ú?astnické firmy je místem kontaktu s potenciálním zákazníkem, p?íležitostí ukázání p?edností a možností promovaných ?ešení.

Ú?astníci budou moci srovnat a hodnotit nabízené produkty, setkat se a diskutovat s odborníky.

Vstup na konferenci je úpln? zdarma, podmínkou je pouze na registrace.

Mezi ú?astníky budou slosovány atraktivní dárky.
Po?et ú?astník? je omezen!
Zdroj: http://www.eoif.swmedia.cz/
Autor: PV


<<- novější - Tisíce databázových server? nejsou chrán?ny p?ed útokem
Proti krádeži dat by si firmy m?ly sestavit preventivní plán - starší ->>
Design: Webdesign