Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pozvánka na konferenci SECURITY 2007 (Praha, 30.5.2007)

04.05.2007
SECURITY 2007 - 15. ro?ník tradi?ní konference v?nované bezpe?nosti ICT.

Každoro?n? po?ádaná konference Security se m?že pochlubit patnáctiletou historií, t?i poslední roky prob?hla pod záštitou Ministerstva informatiky. Je v?nována aktuálním otázkám bezpe?nosti informa?ních a komunika?ních technologií. Za dobu své existence si našla mnoho stálých ú?astník? mezi odbornou ve?ejností ze státní i soukromé sféry, každým rokem však oslovuje další IT odborníky zajímající se o oblast ICT Security.

Termín: st?eda 30. kv?tna 2007
Místo: Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6

Bližší informace naleznete na http://konference.aec.cz/.
Zdroj: http://konference.aec.cz/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nejnov?jší cracknutí ochran HD DVD již nelze zastavit
Interní hrozby a profily zam?stnanc? - starší ->>
Design: Webdesign