Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 44/2007

05.11.2007
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na ?lánek o ochran? domácího po?íta?e (sm?rováný k široké ve?ejnosti) a na informaci o voln? dostupném SW, jenž otestuje, zda je váš po?íta? infikován.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-44-2007/
Autor: JP


<<- novější - Bezplatný p?ístup k normám ITU (International Telecommunication Union)
Byly zve?ejn?ny podmínky, které má spl?ovat návrh budoucího hashovacího algoritmu SHA-3 - starší ->>
Design: Webdesign