Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2007 - druhé kolo, pokra?ování p?íb?hu Št?pána Schmidta

30.09.2007
Sout?ž 2007 - pokra?uje zve?ejn?ním úloh II.kola a pokra?ováním životních osud? Št?pána Schmidta.
Doprovodný text pokra?uje jeho odchodem do Vídn?...

Sout?ž 2007 - nápov?da ?.3
Obecná nápov?da pro zadávání slov, kterými se prokazuje, že ?ešitel úlohu druhého kola rozluštil...
II/1: Odkud?
II/2: (4)
II/3: Hrab??
II/4: (3)
II/5: Mezi?
(vždy je správnou odpov?dí jen jedno slovo, toto slovo je obsaženo v otev?eném textu a vždy se zadává bez diakritiky a velkými písmeny)
Zdroj: http://soutez2007.crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 39/2007
Design: Webdesign