Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž 2007 - nápov?da ?.2

21.09.2007
Dopl?te si ...

Prosím opravte si v ?lánku Mládí Št?pána Schmidta (doprovodný text k I.kolu sout?že), který vyšel v e-zinu Crypto-World 9/2007, str.5-11, následující odstavce:

str.6
Nikomu v koleji jsme o tom ne?ekli ani slovo. Zprvu jsme užívali jednoduché šifry, které nás nau?il páter Stansel. Byly to klasické šifrové systémy jako Caesarova a Augustova šifra, úplná tabulková transpozice a samoz?ejm? jednoduchá zám?na.

str.8
Souboj dopadl nerozhodn?. Své úlohy jsme navzájem vyluštili. Stepling moji šifru založenou na opakující se transpozici písmen otev?eného textu (transpozice konstantní délky) vy?ešil pozd?ji než já jeho šifru, kterou založil na "posuvné" zám?n? jednotlivých písmen.

str.10
První dopis obsahoval báse?, kterou jsem o Klementin? napsal. K zašifrování jsem použil svoji nejjednodušší šifru, jakou jsem kdysi vymyslel a n?kdy ji stále pro její jednoduchost používal. Byl to stejný typ šifry, jaký jsem použil v souboji se Steplingem, ale heslo pro transpozici slov bylo kratší (4).

Toto malé rozší?ení pom?že ?ešitel?m sout?že v lušt?ní : Sout?ž 2007
Zdroj: http://soutez2007.crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Analýza personálního firewallu ve Windows
Design: Webdesign