Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Architektura NSA p?ístupu ke klasifikovaným dat?m budu moci být využívána v širším m??ítku

16.08.2007
Systém NetTop by m?ly být zp?ístupn?ny koncem tohoto roku. Licenci k tomu mají spole?nosti Hewlett-Packard (federální divize) a Trusted Computer Solutions.
Zdroj: http://www.gcn.com/print/26_21/44847-1.html?topic=security&CMP=OTC-RSS
Autor: JP


<<- novější - Je reálné o?ekávat od b?žných zam?stanc? aktivní p?ístupy k ochran? dat?
Harry Potter p?edznamenává smrt papírových knih? - starší ->>
Design: Webdesign