Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Harry Potter p?edznamenává smrt papírových knih?

16.08.2007
Ne tak úpln?, papírové verze knih jako prezentace obsahu mají oproti elektronické podob? stále významné výhody (mají trvalou hodnotu, nepot?ebují žádný zdroj energie a jejich výroba je pom?rn? laciná). Zatímco digitalizovaná hudba ?i filmy m?ní podoby digitálních komunikací, elektronické verze knih v tomto smyslu jaksi zaostávají...
Zdroj: http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4220501.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Architektura NSA p?ístupu ke klasifikovaným dat?m budu moci být využívána v širším m??ítku
Pomohou audio vodoznaky v ochran? MP3? - starší ->>
Design: Webdesign