Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Politiky pro práci s hesly - p?t ?astých chyb

27.07.2007
Kevin Beaver:
  1. Není povolena automatická aktualizace Windows
  2. Nejsou využívána další doporu?ení k vyšší bezpe?nosti Windows, viz nap?. stránky Center for Internet Security
  3. Není nastavena politika pro práci s hesly
  4. Je nastavena p?íliš tvrdá politika pro práci s hesly, uživatelé jí nerozum?jí a mají potíže pracovat dle ní
  5. Povolení k NTFS soubor?m nejsou správn? nastavena a kdokoliv m?že k nim p?istupovat a umožnit sdílení dle své volby
Zdroj: http://searchwindowssecurity.techtarget.com/tip/0,289483,sid45_gci1265654,00.html?track=NL-481&ad=598037&asrc=EM_NLT_1869684&uid=4169286
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - V?tšina antispamových technologií je v praxi bezzubá
Jakým p?ti chybám se vyhnout p?i bezpe?nostním hodnocení - starší ->>
Design: Webdesign