Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jakým p?ti chybám se vyhnout p?i bezpe?nostním hodnocení

27.07.2007
Kevin Beaver:
  1. Spoléháte se na auditní seznam výsledk? a na automatické nástroje
  2. Nezvážíté pobo?né efekty vašich test?
  3. Nedíváte se na celkový obraz
  4. P?íliš mnoho ?asu strávíme opravou všeho možného
  5. Myslíte si, že jednou provedené testy posta?ují
Zdroj: http://searchwindowssecurity.techtarget.com/generic/0,295582,sid45_gci1253443,00.html?track=NL-481&ad=598037&asrc=EM_NLT_1869686&uid=4169286
Autor: JP


<<- novější - Politiky pro práci s hesly - p?t ?astých chyb
Top 5 - webovské aplikace a krádeže ID - starší ->>
Design: Webdesign