Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 17/2007

02.05.2007
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na d?ní v kvantové kryptografii, dále na nebezpe?í, která ?íhají v takzvaných chytrých USB za?ízeních a samoz?ejm? na zprávy z Infosecurity Europe 2007.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-17-2007/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Dubnová sout?žní úloha e-zinu Crypto-World byla rozlušt?na
Dnes za?íná v Brn? bezpe?nostní veletrh IDET - starší ->>
Design: Webdesign