Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Web 2.0 - hrozby a rizika pro finan?ní služby

02.05.2007
Autor poukazuje na dnes již zjišt?né bezpe?nostní problémy t?chto nových technologií a doporu?uje provést hlubokou analýzu p?ipravovaných aplikací p?ed jejich nasazením ve finan?ních službách.
Zdroj: http://www.net-security.org/article.php?id=1004
Autor: JP


<<- novější - Pirátství - filmy, hudba, SW - dvanáct hlavních zemí
Varování malým firmám - nebu?te lhostejní k bezpe?nostním hrozbám! - starší ->>
Design: Webdesign