Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rootkity: skrytí p?ítomnosti v systému

17.04.2007
?lánek Davida Budaie na Živ?. Z úvodu: Pojem rootkit se za?al masov? užívat teprve nedávno. Co se za tímto názvem skrývá? Jak m?že tato technologie ohrozit bezpe?nosti po?íta??? V ?lánku se pokusíme podrobn? rozebrat toto téma a samoz?ejm? poradíme, jak se bránit.
Zdroj: http://www.zive.cz/h/Viryabezpecnost/AR.asp?ARI=134438
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - T?i základní pilí?e ochrany dat
Rfc.4853 - Cryptographic Message Syntax (CMS) Multiple Signer Clarification - starší ->>
Design: Webdesign