Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Je to APT? ?i není to APT? Jak se rozebrat v situaci?

22.11.2011
Robert Lemos ukazuje na problematiku boje s t?mito hrozbami (APT = advanced persistent threat, tj. pokro?ilé setrvalé hrozby). Otázka, jak vyd?lit tento typ hrozeb od ostaních útok?, není jednoduchá. Cituje n?které odborníky a vymezuje d?ležité body obrany - výchova uživatel? a zabezpe?ení koncových bod?. APT vždy za?ínají soust?ed?ným útokem na osobu.
Zdroj: http://www.darkreading.com/advanced-threats/167901091/security/client-security/232200009/apt-or-not-apt-discovering-who-is-attacking-the-network.html
Autor: JP


<<- novější - Za útokem na vodní pumpu v Illinois má být varianta Stuxnetu
N?mecké spyware využívá zranitelnost iTunes - starší ->>
Design: Webdesign