Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?SOB Poštovní spo?itelna - bezpe?nost ad absurdum

21.02.2007
Technologie bezpe?nosti jsou stále dokonalejší. N?kdy bohužel na úkor b?žného zákazníka. Smutným p?íkladem je inovace Poštovní spo?itelny ?SOB týkající se rozesílání PIN? pro Maxkartu. PIN zákazník má najít po set?ení krycí vrstvy natišt?né na pr?hledné folii. Aby zákazník ?íslo p?e?etl, má folii položit na bílý papír. Bohužel ?itelnost zápisu PINu je i p?i dodržení postupu tém?? nulová a zejména starší lidé ?i lidé s b?žnou poruchou zraku toto bez pomoci n?koho blízkého mohou t?žko zvládnout. Hovo?me potom o n?jaké bezpe?nosti.
Poznámka: I pr?vodní informace jsou trochu naruby. Doporu?ují ihned po seznámení se s PINem p?íslušné sd?lení znehodnotit. Ovšem na téže stránce je uveden i postup pro aktivaci Maxkarty a zni?ením sd?lení p?ijde zákazník o tuto d?ležitou informaci. Matoucí nápis v angli?tin? také nijak nepom?že. Naši starší spoluob?ané to zkrátka nemají jednoduché.
Zdroj: http://crypto-world.info/news/index.php?prispevek=4664&sekce=s
Autor: JP


<<- novější - Skupina okolo vývoje PHP je obvi?ována z nekompetence ve vztahu k bezpe?nosti
Design: Webdesign