Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 2/2007

15.01.2007
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne lze upozornit nap?íklad na ?lánky týkající se p?edpov?dí pro rok 2007, bezpe?nosti webových aplikací nebo spolupráce NSA a Microsoftu.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-2-2007/
Autor: JP


<<- novější - NIST - FISMA Implementation Project - prezentace ze seminá?e
Cracknutí HD DVD dotaženo do konce, byly získány dešifrovací klí?e - starší ->>
Design: Webdesign