Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 12/2006

15.12.2006

Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 12/2006

Registrovaným odb?ratel?m (1205) byly e-mailem zaslány kódy ke stažení e-zinu Crypto-World 12/2006.
Celé ?íslo je v?nováno ?ešení úloh z podzimní Souteže v lušt?ní 2006 resp. úlohám z kapitoly 6 knihy Kryptologie, šifrování a tajná písma (OKO, Albatros 2006), vyjde 15.12.2006.
Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy Vám co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 12/2006
-----------------------------
A. Sout?ž v lušt?ní 2006 – ?ešení sout?žních úloh (P. Vondruška) 2-31
B. Z e-mail? sout?žících (vybral P.Vondruška) 32-33
C. O ?em jsme psali v prosinci 1999-2005 34-35
D. Záv?re?né informace 36
P?íloha : Šifra Delastelle – BIFID.pdf

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 50. týden roku 2006
Design: Webdesign