Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Domácí uživatelé se stávají jedním z hlavních cíl? po?íta?ové kriminality

26.09.2006
Podle zprávy, kterou vydal Symantec - Internet Security Threat Report - je to proto, protože domácí uživatel= jsou snadn?jším cílem. Samotná zpráva (má 120 stran) popisuje vývoj celé ?ady sou?asných hrozeb, obsahuje ?adu statistik. Symantec zm?nil metodologii pro zpracování tohoto materiálu, v d?sledku toho nelze získané výsledky jednoduše porovnávat s výsledky z minulých období.

V ?lánku Faster-changing viruses and Web 2.0 threaten security upozor?uje jeho autor (Phil Muncaster) na jiné problémy, které jsou ve zpráv? zmín?ny - polymorfní viry a zranitelnosti technologií Web 2.0.
Zdroj: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/5377334.stm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Biometrie - dynamika práce s klávesnicí
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky za 38. týden roku 2006 - starší ->>
Design: Webdesign