Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.5 (poslední exponát dovezen)

23.09.2006
Výstava chameleon? pokra?uje zlatým h?ebem, na který se všichni ú?astníci dlouho t?šili.
Kapitán Carda dovezl nejcenn?jší exponát své sbírky Cryptomelona Pragnesis.
Chameleón byl uzav?en do speciální klece v místnosti 31, která je opat?ena bezpe?nostním kódovým zámkem. Kapitán Carda doufá, že se k n?mu nikdo nedostane.
Nezapome?te, že ten kdo jako prvý uko?istí ze všech 31 místností exponáty, se sou?asn? stává vít?zem naší sout?že …
Další informace najdou zájemci zde.
Zdroj: http://soutez2006.crypto-world.info/
Autor: PVSout?ž v lušt?ní 2006 - Nápov?da ?.4 (výstava chameleon?) - starší ->>
Design: Webdesign