Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P.Vondruška: Záhadná páska z Prahy , 1. díl - Nález uschované pásky

21.07.2004
Pro ?tená?e Crypto-Worldu nic nového. Pro ostatní ?tená?e populárn? zpracovaný p?íb?h nálezu atypické pásky. Máte tak zde možnost se seznámit s odhalováním s ní spojené záhady. Ve t?ech dílech m?žete sledovat krok za krokem postup odhalování textu, který je uložen na pásce. Páska byla nalezena p?i oprav? D?tského domu v Praze. Zú?astníte se i hledání za?ízení na kterém byly takovéto pásky vytvá?eny a dozvíte se k ?emu vlastn? sloužily. V první ?ásti se dozvíte o nálezu pásky a o neúsp?šném testování jedné z možných hypotéz ?ešení ....
Zdroj: http://technet.idnes.cz/hw/zahadna_paska040721.html
Autor: PV


<<- novější - P.Vondruška: Záhadná páska z Prahy , 2. díl - Rozlušt?ní textu
Design: Webdesign