Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Šifrovací programy a jejich zákoutí

25.05.2006
V ?lánku se rozebírá n?kolik praktických rad p?i šifrování soubor? na PC. Upozor?uje se na to, že nesta?í data zašifrovat, ale chránit je po celou dobu jejich existence. Nap?íklad p?i práci s wordovským dokumentem vznikají pr?b?žné kopie dokumentu v adresá?i TEMP (které slouží k obnovení souboru nebo k vrácení posledních akcí), o nichž b?žný uživatel neví. Podobn? se chovají tém?? všechny ostatní aplikace. Proto je otázka ochrany trochu složit?jší. Upozor?uje se na kopie soubor? na r?zná místa v po?íta?i, na odesílání v mailech, na zbytkovou informaci p?i mazání nešifrovaných soubor? apod. Další upozorn?ní je p?i mazání soubor? (to už v ?lánku nenajdete) - p?i p?esunu zašifrovaného souboru do koše mohou n?které šifrovací programy soubor odšifrovat! Akci mazání považují za p?esun souboru ze šifrované složky do složky nešifrované (koš), a tudíž soubor odšifrují.
Zdroj: http://www.it-observer.com/articles/1142/_how_do_you_know_your_data_encryption_really_secure/
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Šachy a bezpe?nost webovských stránek
draft IETF pkix - Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile - starší ->>
Design: Webdesign