Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?e?tete si hiberna?ní soubor Windows

07.05.2008
Komentá? k studii najdete na stránce Sandman - Read the Windows Hibernation File . Zde si m?žete stáhnout také poslední verzi Sandmana.

Nástroj Sandman m?že být užite?ný ze dvou d?vod?:
  • pasivn?, pro forenzní ú?ely (hiberna?ní soubor obsahuje dump fyzické pam?ti)
  • aktivn?, k zm?nám obsahu hiberna?ního souboru
Zdroj: http://sandman.msuiche.net/docs/SandMan_Project.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bezdrát, biometrie - hlavní sm?ry investic spole?ností ve vztahu k IT bezpe?nosti
DEFCON - archiv vystoupení 1993-2007 - starší ->>
Design: Webdesign