Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Draft skupiny S/MIME - Examples of S/MIME Messages

20.07.2004
Pravd?podobn? poslední verze draftu p?ed schválením. Materiál popisuje strukturu a formát t?l CMS zpráv. Je užite?ný pro ty, kte?í p?ipravují implementace na bázi CMS, jako je nap?. protokol s formátem zpráv S/MIME. Obsahuje p?íklady jednotlivých S/MIME zpráv (v?etn? MIME hlavi?ek). Každý p?íklad byl testován dv?ma nezávislými implementátory.
Zdroj: http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-smime-examples-13.txt
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - LDAP schéma pro atributové certifikáty - draft
Hodnocení biometrických systém? na bázi otisk? prst? od NIST aneb biometrika ješt? není perfektní - starší ->>
Design: Webdesign