Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Navštivte Expert Answer Center!

19.07.2004
Nov? z?ízený portál Expert Answer Center shromaž?uje FAQ´s z r?zných oblastí IT. Na p?íprav? odpov?dí se podílí experti z více jak 100 p?edních IT firem. Na uvedené lince najdete otázky a odpov?di z oblasti Bezpe?nost. Konkrétn? (v závorce po?et témat): Network Security (252), Platform-specific Security (448), Practices (64), Secure Messaging (41), Viruses (139).
Zdroj: http://expertanswercenter.techtarget.com/eac/knowledgebaseCategory/0,295197,sid63_tax296729,00.html
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Hodnocení biometrických systém? na bázi otisk? prst? od NIST aneb biometrika ješt? není perfektní
Tim Berners-Lee Knighted by Queen Elizabeth - starší ->>
Design: Webdesign